. . . Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox)

Als werkgever wil je graag gezonde werknemers die op een veilige en prettige manier hun werk kunnen doen. Het gebruik van alcohol en drugs brengt het veilig en gezond werken mogelijk in gevaar. Als werkgever wil je daarom problemen op het werk als gevolg van alcohol- en drugsgebruik voorkomen. En als je werknemer problemen heeft wil je deze werknemer zo goed als mogelijk ondersteunen en gepaste hulp bieden in een vroegtijdig stadium. Het ontwikkelen van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) kan werkgevers hierbij helpen. Maar hoe stel je een ADM-beleid eigenlijk op? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe creëer je draagvlak in je bedrijf? Veel werkgevers worstelen met deze vragen.

Toolbox voor maken van beleid

Om werkgevers hierbij te ondersteunen heeft het ADM-team van het Trimbos-instituut in samenwerking met werkgroep werkgevers/werknemers van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) een ADM-toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bestaat uit verschillende materialen die werkgevers, bedrijfs- en HR-managers kunnen helpen om een ADM-beleid te maken om op die manier preventie van alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer vorm te geven.

De ADM-toolbox is in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit:

Advies op maat bij deelname aan onderzoek

In het voorjaar 2021 is onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op de vraag of deze materialen helpen bij het opstellen en invoeren van een ADM-beleid. De deelnemers aan het onderzoek waren vooral positief. Ze vonden het wel veel informatie, en stellen voor om bedrijven te helpen met wanneer ze welke materialen het best kunnen gebruiken en wie binnen de organisatie hiervoor de aangewezen persoon is. Op basis van dit eerste onderzoek hebben wij aanpassingen aan onze materialen gedaan.

We zoeken bedrijven die dit najaar (2021) willen meewerken aan een vervolgonderzoek om te achterhalen waar bedrijven behoefte aan hebben op het gebied van alcohol, drugs en medicijnbeleid. Wil je meer weten over deelname? Neem dan contact op met [email protected].

Lees meer over vroegtijdig herkennen van problematisch alcoholgebruik op de werkvloer

Blijf op de hoogte van de activiteiten van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Vergroot lettertype
Scroll to Top