Herkennen van alcoholproblematiek

Lees meer

Alcoholgebruik bespreekbaar maken bij mensen een kinderwens

Lees meer

Alcoholgebruik is extra schadelijk voor jongeren

Lees verder

Alcoholproblematiek herkennen op de werkvloer

Lees verder

Alcoholproblematiek signaleren in de tweedelijnszorg

Lees verder

Alcoholproblematiek signalering in de eerste lijn

Lees verder

Snel naar

Lokale aandachtsfunctionaris: informatie en contact

Een belangrijke factor voor de implementatie van vroegsignaleringsinterventies bij alcoholproblematiek is de implementatie in het lokale veld. Hier vind je de aandachtsfunctionaris voor de instelling voor verslavingszorg bij jou in de regio.

Screeningsinstrumenten

Om inzicht te krijgen in alcoholproblematiek kan een professional gebruik maken van screeningsinstrumenten die kunnen helpen bij het inschatten van de alcoholproblematiek. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar.

Wat kun je doen?

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij het herkennen van problematisch alcoholgebruik, en bij het bieden van hulp. Op deze pagina vind je praktische materialen voor vroegtijdig herkennen van problematisch alcoholgebruik.

Herkennen van alcoholproblematiek?

Het drinken van alcohol kan op korte en lange termijn gezondheidsschade tot gevolg hebben. Door de sociale acceptatie is de problematische kant van alcoholgebruik minder goed zichtbaar en heerst er een taboe op het bespreken van alcoholgebruik.

Vroegtijdig herkennen van alcoholproblematiek

In Nederland is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen geaccepteerd. Alcoholgebruik is echter niet zonder risico. Alcoholgebruik gaat gepaard met een verhoogd risico op onder meer ongelukken, psychosociale problematiek, verslaving, kanker, cardiovasculaire ziekten en vroegtijdige sterfte.

Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen. Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich hiervoor in.

Het SVA is een activiteit vanuit het Nationaal Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik.

Met de SVA-nieuwsbrief (4x per jaar) houden we u graag op de hoogte.

Inschrijven

Video’s over handelingsperspectief

Het is belangrijk om mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden. Dit is van groot belang bij het terugdringen en voorkomen van alcoholproblematiek. 

Bekijk onze video’s van zorgprofessionals over handelingsperspectief bij alcoholproblematiek.

De thema’s van het SVA

Zwangerschap en alcoholproblematiek | Herken de signalen

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan ernstige schade veroorzaken bij ongeboren kinderen … Zwangerschap en alcoholproblematiek | Herken de signalen Lees verder

Lees meer

Jeugd en alcohol | binge drinken | SVA

Alcoholgebruik kan voor iedereen schadelijk zijn maar het is extra schadelijk … Jeugd en alcohol | binge drinken | SVA Lees verder

Lees meer

Alcohol en werk | Informatie voor organisaties

Het effect van alcoholgebruik door werknemers kan merkbaar zijn op het … Alcohol en werk | Informatie voor organisaties Lees verder

Lees meer

Alcoholproblematiek bij ouderen (55-plussers)

Chronische alcoholproblematiek ontwikkelt zich langzaam en wordt vaak pas op latere … Alcoholproblematiek bij ouderen (55-plussers) Lees verder

Lees meer

Eerstelijnszorg, hoe te handelen bij alcoholproblematiek

De eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing. … Eerstelijnszorg, hoe te handelen bij alcoholproblematiek Lees verder

Lees meer

Praktische info voor tweedelijnszorg en alcoholproblematiek

De tweedelijnszorg, waaronder ziekenhuizen en de ggz, is een belangrijke vindplaats … Praktische info voor tweedelijnszorg en alcoholproblematiek Lees verder

Lees meer

Herkennen van alcoholproblematiek

Alcohol heeft twee gezichten. Alcoholgebruik is in Nederland sociaal geaccepteerd en … Herkennen van alcoholproblematiek Lees verder

Lees meer

Laatste nieuws van het SVA

7 redenen om in gesprek te gaan over alcoholgebruik

Veel problemen en zorgen die komen door alcoholgebruik zijn te voorkomen. … 7 redenen om in gesprek te gaan over alcoholgebruik Lees verder

Lees meer

Factsheet netwerkaanpak
Jeroen Bosch Ziekenhuis

De factsheet beschrijft de verschillende stappen die op de klinische afdelingen en op de SEH-afdeling worden genomen om alcoholproblematiek bij patiënten te voorkomen, signaleren en…

Lees meer

OPROEP: deelnemers gezocht voor focusgroep vroegsignalering alcoholproblematiek

Ben je een zorgprofessional en heb je te maken met het … OPROEP: deelnemers gezocht voor focusgroep vroegsignalering alcoholproblematiek Lees verder

Lees meer

Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn oktober 2023

Hieronder leest u een update over de activiteiten van de Landelijke … Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn oktober 2023 Lees verder

Lees meer

NIEUW: Training vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken van alcoholproblematiek

Van alle werkende Nederlanders is 17% een riskante drinker. Dit betekent … NIEUW: Training vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken van alcoholproblematiek Lees verder

Lees meer

Recente publicaties van het SVA

7 redenen om in gesprek te gaan over alcoholgebruik

Veel problemen en zorgen die komen door alcoholgebruik zijn te voorkomen. … 7 redenen om in gesprek te gaan over alcoholgebruik Lees verder

Lees meer

Factsheet netwerkaanpak
Jeroen Bosch Ziekenhuis

De factsheet beschrijft de verschillende stappen die op de klinische afdelingen en op de SEH-afdeling worden genomen om alcoholproblematiek bij patiënten te voorkomen, signaleren en…

Lees meer

NIEUW: Training vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken van alcoholproblematiek

Van alle werkende Nederlanders is 17% een riskante drinker. Dit betekent … NIEUW: Training vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken van alcoholproblematiek Lees verder

Lees meer

Interactieve zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in tweedelijnszorg

De zakkaart geeft een uitgebreid overzicht van de gezondheidsrisico’s op psychisch, sociaal en lichamelijk niveau. Daarnaast wordt in twee stroomdiagrammen het handelingsperspectief voor de implementatie…

Lees meer

NHG E-learning Problematisch alcoholgebruik

Lees meer

Verslaafd aan alcohol op je 28e

“Niemand weet eigenlijk wat de grens precies is, en wanneer slaat het over in een verslaving of niet, dat blijft giswerk”

Loïs Bisschop vertelt openhartig over haar drankgebruik en het moment op haar 28e dat ze tot de conclusie kwam: “ik ben alcoholist”.

video

Scroll naar boven