Herkennen van alcoholproblematiek

Lees meer

Alcoholgebruik bespreekbaar maken bij mensen een kinderwens

Lees meer

Alcoholgebruik is extra schadelijk voor jongeren

Lees verder

Alcoholproblematiek herkennen op de werkvloer

Lees verder

Alcoholproblematiek signaleren in de tweedelijnszorg

Lees verder

Alcoholproblematiek signalering in de eerste lijn

Lees verder

Snel naar

Lokale aandachtsfunctionaris: informatie en contact

Een belangrijke factor voor de implementatie van vroegsignaleringsinterventies bij alcoholproblematiek is de implementatie in het lokale veld. Hier vind je de aandachtsfunctionaris voor de instelling voor verslavingszorg bij jou in de regio.

Screeningsinstrumenten

Om inzicht te krijgen in alcoholproblematiek kan een professional gebruik maken van screeningsinstrumenten die kunnen helpen bij het inschatten van de alcoholproblematiek. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar.

Wat kun je doen?

Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij het herkennen van problematisch alcoholgebruik, en bij het bieden van hulp. Op deze pagina vind je praktische materialen voor vroegtijdig herkennen van problematisch alcoholgebruik.

Herkennen van alcoholproblematiek?

Het drinken van alcohol kan op korte en lange termijn gezondheidsschade tot gevolg hebben. Door de sociale acceptatie is de problematische kant van alcoholgebruik minder goed zichtbaar en heerst er een taboe op het bespreken van alcoholgebruik.

Vroegtijdig herkennen van alcoholproblematiek

In Nederland is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen geaccepteerd. Alcoholgebruik is echter niet zonder risico. Alcoholgebruik gaat gepaard met een verhoogd risico op onder meer ongelukken, psychosociale problematiek, verslaving, kanker, cardiovasculaire ziekten en vroegtijdige sterfte.

Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen. Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich hiervoor in.

Het SVA is een activiteit vanuit het Nationaal Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik.

Met de SVA-nieuwsbrief (4x per jaar) houden we u graag op de hoogte.

Inschrijven

Video’s over handelingsperspectief

Het is belangrijk om mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden. Dit is van groot belang bij het terugdringen en voorkomen van alcoholproblematiek. 

Bekijk onze video’s van zorgprofessionals over handelingsperspectief bij alcoholproblematiek.

De thema’s van het SVA

Zwangerschap en alcoholproblematiek | Herken de signalen

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan ernstige schade veroorzaken bij ongeboren kinderen […]

Lees meer

Herkennen van alcoholproblematiek

Alcohol heeft twee gezichten. Alcoholgebruik is in Nederland sociaal geaccepteerd en […]

Lees meer

Praktische info voor tweedelijnszorg en alcoholproblematiek

De tweedelijnszorg, waaronder ziekenhuizen en de ggz, is een belangrijke vindplaats […]

Lees meer

Jeugd en alcohol | binge drinken | SVA

Alcoholgebruik kan voor iedereen schadelijk zijn maar het is extra schadelijk […]

Lees meer

Eerstelijnszorg, hoe te handelen bij alcoholproblematiek

De eerstelijnszorg is de zorg waar iedereen terecht kan zonder verwijzing. […]

Lees meer

Alcohol en werk | Informatie voor organisaties

Het effect van alcoholgebruik door werknemers kan merkbaar zijn op het […]

Lees meer

Alcoholproblematiek bij ouderen (55-plussers)

Chronische alcoholproblematiek ontwikkelt zich langzaam en wordt vaak pas op latere […]

Lees meer

Laatste nieuws van het SVA

Nieuw: sjabloon ADM-beleid MKB

Leefstijl speelt een cruciale rol in hoe we ons voelen, zowel op persoonlijk vlak als op het werk. Het is essentieel om te begrijpen hoe…

Lees meer

‘Geen idee dat het zo’n effect zou hebben!’

BLOG: ALCOHOL OP DE KAART IN DE HUISARTSENPRAKTIJK In een gemiddelde […]

Lees meer

Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn maart 2024

Hieronder leest u een update over de activiteiten van de landelijke […]

Lees meer

Gesprekskaart Alcohol

Leefstijl speelt een cruciale rol in hoe we ons voelen, zowel op persoonlijk vlak als op het werk. Het is essentieel om te begrijpen hoe…

Lees meer

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor stoornissen in alcoholgebruik nu beschikbaar

Vanaf deze maand is de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn voor Stoornissen in […]

Lees meer

Recente publicaties van het SVA

Werkkaart Risicovol alcoholgebruik studenten hbo/wo EN

Deze werkkaarten helpen je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij hbo/wo studenten.

Lees meer

Gesprekskaart Alcohol

Leefstijl speelt een cruciale rol in hoe we ons voelen, zowel op persoonlijk vlak als op het werk. Het is essentieel om te begrijpen hoe…

Lees meer

7 redenen om in gesprek te gaan over alcoholgebruik

Veel problemen en zorgen die komen door alcoholgebruik zijn te voorkomen. […]

Lees meer

Factsheet netwerkaanpak
Jeroen Bosch Ziekenhuis

De factsheet beschrijft de verschillende stappen die op de klinische afdelingen en op de SEH-afdeling worden genomen om alcoholproblematiek bij patiënten te voorkomen, signaleren en…

Lees meer

Interactieve zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in tweedelijnszorg

De zakkaart geeft een uitgebreid overzicht van de gezondheidsrisico’s op psychisch, sociaal en lichamelijk niveau. Daarnaast wordt in twee stroomdiagrammen het handelingsperspectief voor de implementatie…

Lees meer

Verslaafd aan alcohol op je 28e

“Niemand weet eigenlijk wat de grens precies is, en wanneer slaat het over in een verslaving of niet, dat blijft giswerk”

Loïs Bisschop vertelt openhartig over haar drankgebruik en het moment op haar 28e dat ze tot de conclusie kwam: “ik ben alcoholist”.

video

Scroll naar boven