. . . Staatssecretaris VWS bezoekt het SVA

Staatssecretaris VWS bezoekt het SVA

De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Maarten van Ooijen, heeft maandag 16 mei jl. een werkbezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het werkbezoek van de staatssecretaris stond in het teken van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is voorloper op het gebied van alcoholpreventie en is één van de best practices die worden gevolgd vanuit de werkgroep tweede lijn van het SVA. Het ziekenhuis zet verschillende methoden in om schade door alcoholgebruik te voorkomen en betere begeleiding te realiseren voor patiënten met problematisch alcoholgebruik.

Belang van vroegsignalering

De landelijke politiek heeft preventie hoog op de agenda staan. Problematisch alcoholgebruik kan veel gezondheidsschade veroorzaken. Zo hangt alcoholgebruik samen met zo’n 200 verschillende aandoeningen en ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, hersenschade en verschillende kankersoorten. Alcoholgebruik brengt niet alleen schade toe aan de drinker zelf, maar ook aan diens omgeving. Denk hierbij aan (huiselijk) geweld, verkeersongelukken of schade aan het (ongeboren) kind. We weten inmiddels veel over het effect van alcohol op de gezondheid, maar er is ook nog een hoop onbekend. Wat duidelijk is, is dat alcoholgebruik breed geaccepteerd is in onze maatschappij, dat er vaak nog een taboe rust op niet of minder willen drinken en dat er onvoldoende probleembesef is van de negatieve kant van (problematisch) alcoholgebruik. Vroegsignalering van problematisch gebruik kan ernstiger schade en gezondheidsproblemen voorkomen. Voor de drinker zelf, en voor de maatschappij.

Interactief programma

Tijdens het werkbezoek heeft de staatssecretaris gesproken met verschillende professionals die werkzaam zijn binnen het SVA, professionals vanuit het ziekenhuis, maar ook met netwerkpartners (professionals zowel uit de eerste als de tweede lijn) en een ervaringsdeskundige. In alle gesprekken is benadrukt wat het belang is van vroegsignalering van alcoholproblematiek en hoe de betrokken partijen zich inzetten hiervoor.

Na zijn bezoek twitterde de staatsecretaris “hoe belangrijk het is om over drinken nooit luchtig te doen“.

Speciale editie van Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Maarten van Ooijen ontving tijdens zijn werkbezoek een speciale editie van het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) dat volledig in het teken van het SVA staat. Het TSG is een wetenschappelijk tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van volksgezondheid, maatschappij en zorg. De speciale editie van het TSG die de staatssecretaris heeft ontvangen, is te downloaden via deze link: TSG – Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Volume 100, supplement issue 2 (springer.com)

Wat is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA)?

Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein. Dit wordt gedaan door een aantal partijen die zich hebben verenigd om zich in te zetten voor de verbetering van vroegsignalering van alcoholproblemen. Enkele van deze partijen zijn GGD GHOR Nederland, KNOV, NVAB, KBO-PCOB, Trimbos-instituut, Verslavingskunde Nederland en Tranzo. De implementatie van de interventies gebeurt via verschillende werkgroepen.

Meer informatie

Uitgebreide reactie van de staatssecretaris over zijn bezoek
De best practices
Werkgroep tweede lijn
Over het SVA


Scroll naar boven