. . . Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn maart 2024

Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn maart 2024

Hieronder leest u een update over de activiteiten van de landelijke werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Blijf op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

1. Mededelingen

13e werkgroepbijeenkomst op 19 april
Op 19 april volgt alweer de 13e werkgroepbijeenkomst van de Tweedelijn. Tijdens de bijeenkomst zal Judith Jelsma, senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC, meer vertellen over het leefstijlloket. Judith gaat ons meer vertellen over wat het loket is en hoe het leefstijlloket werkt. Ook zal zij iets vertellen over het onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de werking van het leefstijlloket.

Blog Carolien Verheij – ‘Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de acute opvang’
Recent is de blog verschenen waarin Carolien Verheij vertelt over haar werk als SEH-arts in het Erasmus MC en de rol die alcoholproblematiek speelt bij patiënten. Carolien vertelt over de interventies die worden uitgevoerd, de samenwerking met verslavingszorg en succesfactoren in de aanpak van alcoholproblematiek. Lees hier de blog

Podcast Coalitie Leefstijl in de Zorg
Op 30 januari heeft Andrea vanuit de werkgroep Tweedelijn deelgenomen aan een podcast over de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Tijdens de podcast heeft zij onder andere besproken wat het SVA is en wat de werkzaamheden zijn van de werkgroep Tweedelijn. Daarnaast heeft zij het onderzoek en de praktijkproducten van de werkgroep onder de aandacht gebracht. De podcast is hier terug te luisteren.

Presentatie bij Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen
Andrea Rozema heeft op 20 februari een presentatie gehouden op een voorlichtingsbijeenkomst voor de NVZ. Andrea heeft hier onder andere verteld over het SVA, de functie van de werkgroep en de verschillende producten. De presentatie werd erg goed ontvangen en naderhand zijn er meerdere producten besteld door de aanwezigen.

Nieuwe MDR Alcohol gepubliceerd
Recent is de nieuwe MDR richtlijn alcohol geüpdatet. De nieuwe richtlijn geeft onder andere advies over het herkennen en behandelen van alcoholproblematiek op basis van wetenschappelijk onderzoek. Lid van de werkgroep, Han Luijkx, heeft meegewerkt aan de richtlijn, die recent is gepubliceerd. Lees meer over de richtlijn.

Naar aanleiding van de richtlijn heeft AKWA GGZ een Keuzehulp Alcohol gelanceerd voor zorgprofessionals. In de keuzehulp kan de professional een aantal kenmerken aangeven over de setting, de patiënt zelf, de mate van alcoholproblematiek en comorbiditeit. Er volgt daarna een advies over bijvoorbeeld de risico’s van alcoholproblematiek, de medicatie die toegediend kan worden en het zorgtraject. Benieuwd naar de Keuzehulp Alcohol? Klik hier.

2. Onderzoek

Onderzoek over vroegsignalering
De Tweedelijn doet in samenwerking met KNMG onderzoek naar de kennis, houdingen en gedragingen met betrekking tot vroegsignalering van alcoholproblematiek. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet bij het artsenpanel van de KNMG. Binnenkort worden de eerste resultaten verwacht. Op basis van het onderzoek worden nieuwe ondersteunende middelen voor artsen ontwikkeld.

3. Overzicht praktijkproducten

Vraag naar gratis papieren zakkaarten neemt toe

De werkgroep Tweedelijn krijgt steeds meer aanvragen binnen voor de papieren zakkaarten die ontwikkeld zijn voor zorgprofessionals in de ggz-instellingen en de ziekenhuizen. De zakkaarten laten de schadelijkheid van alcohol en handelingsperspectieven voor de vroegsignalering van alcoholproblematiek zien. Het is mogelijk om de zakkaarten voor professionals in de ziekenhuizen en ggz-instellingen gratis aan te vragen voor uw organisatie door een mail te sturen naar [email protected]

Overzicht van alle producten van de Werkgroep Tweedelijn

Andere producten van de werkgroep zijn direct te downloaden via de volgende links:

  • Interactieve zakkaart vroegsignalering alcohol tweedelijnszorg is hier te downloaden
  • Factsheet over de netwerkaanpak in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is hier te downloaden
  • Handreiking vroegsignalering alcohol ziekenhuizen is hier te downloaden
  • Handreiking vroegsignalering alcohol ggz-instellingen is  hier te downloaden
  • Zakkaart vroegsignalering alcohol ziekenhuizen is hier te downloaden
  • Zakkaart vroegsignalering alcohol ggz-instellingen is hier te downloaden
  • Overzicht van de producten van de werkgroep is hier te downloaden.
  • Achtergronddocument schadelijkheid alcoholproblematiek is hier te downloaden
Scroll naar boven