. . . Nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor stoornissen in alcoholgebruik nu beschikbaar

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor stoornissen in alcoholgebruik nu beschikbaar

Vanaf deze maand is de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn voor Stoornissen in het Gebruik van Alcohol online beschikbaar. Deze richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. De richtlijn richt zicht op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor deze patiënten. Er wordt onder meer ingegaan op de visie op herstel, settings voor screening, diagnostiek en effectieve behandeling.

De richtlijn geeft ook aanbevelingen voor preventie van problematisch alcoholgebruik. Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) werkt deze aanbevelingen concreet uit voor professionals in de zorg door middel van de praktijkhandleiding met als werktitel “Preventie van Alcoholproblematiek”. Dit wordt een basisdocument dat zorgprofessionals ondersteunt bij het herkennen van alcoholproblematiek, het bespreken ervan en het verlenen van of doorverwijzen naar de juiste hulp. De praktijkhandleiding wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 gepubliceerd op de website van het SVA.

Met deze initiatieven dragen we met elkaar bij aan een effectieve preventie van alcoholproblematiek.

Scroll naar boven