. . . Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn juni 2024

Activiteiten update landelijke werkgroep Tweedelijn juni 2024

Hieronder leest u een update over de activiteiten van de landelijke werkgroep Tweedelijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Blijf op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

1. Mededelingen

Lancering video’s vroegsignalering van alcoholproblematiek in de tweedelijn!
Ben je benieuwd hoe je vroegsignalering van alcohol kunt aanpakken in jouw ziekenhuis of ggz-instelling? De werkgroep Tweedelijn heeft een aantal producten ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de vroegsignalering van alcoholproblematiek in tweedelijnszorginstellingen. In twee korte video’s wordt toegelicht hoe de producten in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. Henk Marijn de Jonge (MDL-arts in het JBZ) en Andrea Rozema (trekker van de werkgroep) vertellen hier hoe dit er in de ziekenhuizen uitziet. Giel Huijbregts (psychiatrisch verpleegkundige) en Andrea Rozema leggen in deze video uit hoe de producten in de ggz kunnen worden ingezet.

Terugblik 13e bijeenkomst werkgroep Tweedelijn
Op 19 april vond de 13e werkgroepbijeenkomst van de Tweedelijn plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft Judith Jelsma, senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC, verteld over het leefstijlloket.  Judith heeft besproken wat het loket is, hoe het loket werkt en wat het onderzoek inhoudt dat wordt uitgevoerd naar de werking van het loket. Daarnaast hebben we de werkzaamheden van de werkgroep besproken. De 14e bijeenkomst wordt gehouden in november.

Update praktijkproducten
Naar aanleiding van de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Alcohol zijn de producten van de werkgroep Tweedelijn geüpdatet. Deze verschijnen binnenkort op de website van het SVA. De nieuwe MDR geeft onder andere advies over het herkennen en behandelen van alcoholproblematiek op basis van wetenschappelijk onderzoek. Lid van de werkgroep, Han Luijkx, heeft meegewerkt aan de richtlijn, die recent is gepubliceerd. De richtlijn is hier te vinden.

2. Overzicht praktijkproducten

Steeds meer vraag naar gratis papieren zakkaarten
De werkgroep Tweedelijn krijgt steeds meer aanvragen binnen voor de papieren zakkaarten die ontwikkeld zijn voor zorgprofessionals in de ggz-instellingen en de ziekenhuizen. De zakkaarten laten de schadelijkheid van alcohol en handelingsperspectieven voor de vroegsignalering van alcoholproblematiek zien. Het is mogelijk om de zakkaarten voor professionals in de ziekenhuizen en ggz-instellingen gratis aan te vragen voor uw organisatie door een mail te sturen naar [email protected]

Overzicht van alle producten van de Werkgroep Tweedelijn

Andere producten van de werkgroep zijn direct te downloaden via de volgende links:

  • Interactieve zakkaart vroegsignalering alcohol tweedelijnszorg is hier te downloaden
  • Factsheet over de netwerkaanpak in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is hier te downloaden
  • Handreiking vroegsignalering alcohol ziekenhuizen is hier te downloaden
  • Handreiking vroegsignalering alcohol ggz-instellingen is  hier te downloaden
  • Zakkaart vroegsignalering alcohol ziekenhuizen is hier te downloaden
  • Zakkaart vroegsignalering alcohol ggz-instellingen is hier te downloaden
  • Overzicht van de producten van de werkgroep is hier te downloaden.
  • Achtergronddocument schadelijkheid alcoholproblematiek is hier te downloaden
Scroll naar boven