. . . Het gesprek over alcohol in de spreekkamer van het ziekenhuis

Het gesprek over alcohol in de spreekkamer van het ziekenhuis

Handvatten voor zorgprofessionals in nieuwe video van het SVA

In een nieuwe video van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) roepen Andrea Rozema en Maag-, Darm- en Leverarts Henk-Marijn de Jonge van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zorgprofessionals op om in de spreekkamer het gesprek over alcoholgebruik aan te gaan. Werkgroep Tweedelijn van het SVA heeft verschillende producten ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen. “Zo kun je op de zakkaart verschillende ziektes aanwijzen die gerelateerd zijn aan alcoholproblematiek, zoals diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten. De kaart biedt ook praktische handvatten voor een zorgpad wat doorlopen kan worden om aan de slag te gaan met vroegsignalering, om zo mensen te helpen verdere gezondheidsschade van alcohol te voorkomen.

Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen. Het SVA zet zich hiervoor in.

> Klik hier voor meer informatie over de producten van de Tweedelijn

Scroll naar boven