. . . Activiteiten update Landelijke Werkgroep Tweede Lijn

Activiteiten update Landelijke Werkgroep Tweede Lijn

Hieronder leest u op welke activiteiten de Landelijke Werkgroep Tweede Lijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zich het afgelopen jaar heeft gericht en waar in 2021 aan wordt gewerkt. Blijf op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Exploratie van de ggz

In 2021 houdt de Landelijke Werkgroep Tweede Lijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zich bezig met onderzoek naar aandacht voor de vroegsignalering van alcoholproblematiek binnen het ggz-veld. Hierbij richt de werkgroep zich specifiek op het signaleren en het daarop aanbieden van hulp bij cliënten die binnenkomen voor hun psychische problematiek. Middels interviews zal men in kaart brengen wat er op dit moment wordt gedaan aan dit thema in de ggz en hoe dit verder geïmplementeerd kan worden.

Kansrijke projecten Tweede Lijn

Eén van de doelen van de Landelijke Werkgroep Tweede Lijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) is het versterken en aanvullen van succesvolle aanpakken die al lopen. Om deze reden volgt de werkgroep Tweede Lijn kansrijke (pilot-)projecten. In 2020 groeide de werkgroep Tweede Lijn van vijf naar zeven kansrijke projecten en in 2021 zal men nog verder op zoek gaan naar meer kansrijke projecten in de Tweede Lijn. In de volgende nieuwsbrieven zullen regelmatig kansrijke projecten worden besproken.

Verschillende deelonderzoeken Tweede Lijn

In 2020 zijn er binnen de Landelijke Werkgroep Tweede Lijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) twee deelonderzoeken uitgevoerd op één van de kansrijke projecten die wordt gevolgd door de werkgroep, namelijk de multidisciplinaire samenwerking rondom alcoholproblematiek van de Maag-, Darm- en Leverziekten Afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze onderzoeken werden uitgevoerd door twee studenten van de master Supply Chain Management aan Tilburg University. In een onderzoek werd het netwerk rondom het alcoholproject onderzocht en werden hierin aanbevelingen gedaan. In het tweede onderzoek werd de multidisciplinaire samenwerking geëvalueerd.

Onderzoek naar succes- en faalfactoren voor implementatie in ziekenhuizen

In 2020 is gestart met een kwalitatief onderzoek naar succes- en faalfactoren voor de implementatie van alcoholinterventies in Nederlandse ziekenhuizen. In 2020 hebben hiervoor al focusgroep-gesprekken plaatsgevonden met artsen en verpleegkundigen van verschillende ziekenhuisafdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. In 2021 zullen dergelijke gesprekken plaatsvinden in een ander ziekenhuis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lars Nabuurs, student van de mastertrack Health, Wellbeing and Society.

Lees meer over vroegsignalering van alcoholproblematiek in de tweede lijn

Scroll naar boven