. . . Vernieuwde handreiking voorkomen van risicovol alcoholgebruik jongeren

Vernieuwde handreiking voorkomen van risicovol alcoholgebruik jongeren

De handreiking ‘Signaleren, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren’ voor professionals is geactualiseerd en biedt medewerkers van GGD’en, scholen en andere plekken waar jongeren in hun vrije tijd komen praktische tips, adviezen en informatie over het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van vermoedelijk (problematisch) alcoholgebruik. Er zijn tevens praktische werkkaarten ontwikkeld die helpen bij het toepassen van de handreiking.

Het alcoholgebruik onder jongeren is de laatste jaren teruggedrongen, maar neemt niet verder af. En als jongeren drinken, drinken zij vaak veel. Dit kan leiden tot problematisch alcoholgebruik. Professionals in de omgeving van jongeren spelen naast ouders/verzorgers en opvoeders een belangrijke rol in het voorkomen van problematisch alcoholgebruik bij jongeren. De geactualiseerde handreiking biedt professionals onder andere praktische handvatten bij het tijdig signaleren, het bespreekbaar maken van een vermoeden en het informeren van jongeren over de risico’s van alcohol. GGD GHOR Nederland, Trimbos-instituut, Verslavingskunde Nederland en Novadic Kentron werken binnen het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA), opgericht vanuit het Nationaal Preventieakkoord, samen aan het voorkomen van problematisch alcoholgebruik.

Scroll naar boven