. . . Handreiking voor Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren

Handreiking voor Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren

Herziene versie, 2021

De handreiking biedt medewerkers op scholen en intermediairs op andere plaatsen waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen (buurthuizen, jongerencentra, uitgaanscircuit, sportverenigingen), handvatten bij de signalering van risicovol alcoholgebruik bij jongeren, het bespreekbaar maken van het signaal met de jongere en het kennen en gebruik kunnen maken van adequate doorverwijsmogelijkheden bij alcoholproblematiek. De handreiking
beschrijft ook een kortdurende interventie voor risicovol alcoholgebruik en doorverwijsmogelijkheden tot zorg.

De handreiking vormt de basis om hulpmiddelen voor professionals te ontwikkelen bij vroegsignalering van risicovol alcoholgebruik door jongeren.

Kom op 18 mei naar de online presentatie: Online presentatie ‘Handreiking vroegsignalisering alcoholproblematiek bij jongeren’ | SVA (herkenalcoholproblematiek.nl)

Vergroot lettertype
Scroll to Top