. . . Nieuwe website voor professionals over het vroegtijdig herkennen van problematisch alcoholgebruik

Nieuwe website voor professionals over het vroegtijdig herkennen van problematisch alcoholgebruik

De website www.herkenalcoholproblematiek.nl ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren en aanpakken van alcoholproblematiek. De website bevat informatie over vroegsignalering bij specifieke doelgroepen waarvoor alcoholgebruik extra riskant is. Denk aan: jongeren, zwangeren, ouderen, werknemers en mensen met andere onderliggende, zowel mentale als fysieke, problematiek. Ook bevat de website algemene informatie over het herkennen en aanpakken van (beginnend) problematisch alcoholgebruik.

In Nederland is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen geaccepteerd. Alcoholgebruik is echter niet zonder risico. Alcoholgebruik gaat, ook bij kleine hoeveelheden, gepaard met een verhoogd risico op onder meer kanker, cardiovasculaire ziekten, psychosociale problematiek, verslaving, ongelukken en vroegtijdige sterfte. Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen.

De website zal de komende maanden worden uitgebreid met kennis en producten die voortkomen uit de activiteiten van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) en is daarmee een belangrijke vindplek voor kennis en informatie over vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik.

www.herkenalcoholproblematiek.nl is de website van het SVA. Het SVA is een activiteit vanuit het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en is een samenwerking tussen: Trimbos-instituut, Verslavingskunde Nederland, GGD GHOR Nederland, Stichting Positieve Leefstijl, KBO-PCOB, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Tranzo.

Scroll naar boven