. . . Activiteiten update landelijke werkgroep Tweede Lijn september 2022

Activiteiten update landelijke werkgroep Tweede Lijn september 2022

Hieronder leest u een update over de activiteiten van de Landelijke Werkgroep Tweede Lijn van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Blijf op de hoogte van de activiteiten van de werkgroep en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

1. Mededelingen

Alcoholcongres 6 april 2023!

Op 6 april 2023 wordt vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek het alcoholcongres georganiseerd! Het alcoholcongres zal plaatsvinden in de Prodentfabriek te Amersfoort. Momenteel wordt er gewerkt aan de invulling van het programma, meer informatie daarover volgt nog.

2. Onderzoek

Onderzoek multidisciplinaire aanpak bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis gepubliceerd!

Het onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking op de MDL-afdeling van het JBZ, uitgevoerd door Nathalie Kools, is recent gepubliceerd! Het artikel beschrijft de samenwerking tussen verschillende professionals vanuit de eerste en de tweedelijn en de ervaringen van zorgprofessionals die betrokken zijn bij het multidisciplinair overleg alcoholproblematiek op de mdl-afdeling. Lees het onderzoek hier.

Systematische review naar screeningsinstrumenten in ziekenhuizen

Jacqueline Bisschop, Projectleider Alcoholinterventie binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is bezig met een systematische review naar het gebruik van screeningsinstrumenten in ziekenhuizen. Deze screeningsinstrumenten worden gebruikt om problematisch alcoholgebruik op te sporen. Het onderzoek focust onder andere op welke screeningsinstrumenten gebruikt worden, wat de psychometrische eigenschappen zijn en welk screeningsinstrument het best werkt voor het opsporen van problematisch alcoholgebruik. Binnenkort verwachten we dit onderzoek afgerond te hebben en te kunnen delen.

Inventarisatie vroegsignalering binnen de GGZ

De Werkgroep Tweedelijn is bezig met een onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren binnen de geestelijke gezondheidszorg voor de implementatie van alcohol interventies. Er wordt gewerkt aan het schrijven van een wetenschappelijke publicatie.  

3. Praktijkproducten

Interactieve zakkaart om het gesprek aan te gaan

Op basis van de papieren zakkaarten wordt een interactieve zakkaart gemaakt. Deze kan digitaal gebruikt worden en bevat alle informatie over producten, tools en handige websites voor in de Tweedelijn. We verwachten de interactieve zakkaart binnenkort te publiceren.

Preventieprogramma problematisch alcoholgebruik in de tweedelijnszorg

Een preventieprogramma over problematisch alcoholgebruik in de tweedelijnszorg wordt op dit moment geschreven. Dit preventieprogramma beschrijft onder andere het zorgpad dat men aflegt wanneer er mogelijk sprake is van risicovol alcoholgebruik.

Bestaande producten

4. Externe presentaties

Festival leefstijl & verslaving

Op 5 september is het Festival van de Leefstijl georganiseerd door het Waardenetwerk Verslaving en Gezonde Leefstijl van de Nederlandse GGZ. Andrea Rozema heeft hier een presentatie geven over de werkzaamheden van de werkgroep Tweedelijn. De kwamen erg enthousiaste reacties uit het publiek. Andrea heeft alle producten geïntroduceerd en heeft twee best practices uitgelicht; een best practice vanuit een ziekenhuis en een best practice vanuit de ggz. Wat beide best practices gemeen met elkaar hebben is dat zowel de somatische- als de psychiatrische en de verslavingszorg met elkaar samenwerken, zodat de patiënt niet meer uit zicht raakt na ontslag uit het ziekenhuis.  

5. Overig nieuws

Werkgroep bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst van de werkgroep Tweedelijn vindt plaats op 21 oktober.
Dit is alweer de 10e bijeenkomst en zal online plaatsvinden.

Scroll naar boven