. . . Alcoholproblematiek herkennen door u als zorgmedewerker

Alcoholproblematiek herkennen door u als zorgmedewerker

Zorgmedewerkers spelen een belangrijke rol in het herkennen van alcoholproblematiek. Vroegtijdig signaleren en het correct inschatten van de situatie kunnen ervoor zorgen dat gezondheidsschade beperkt wordt. Binnen de zorg maken we onderscheid:

Eerstelijnszorg is de plek waar men zonder verwijzing naar toe kan, zoals de huisarts of fysiotherapeut. Ook wijkverpleegkundigen of maatschappelijk werkers behoren tot eerstelijnszorg.
Tweedelijnszorg is de plek waar men enkel met een verwijzing terechtkomt, zoals in ziekenhuizen, GGZ klinieken of revalidatiecentra.

Voor zowel eerstelijnszorg- als tweedelijnszorgmedewerkers kan het lastig zijn om de juiste signalen te herkennen. Ook een gesprek aangaan over alcoholgebruik is niet altijd gemakkelijk. Wij helpen zorgprofessionals door het bieden van heldere uitleg over alcoholproblematiek en het belang van tijdig signaleren. Daarnaast geven we tips voor het herkennen van alcoholproblematiek en hebben we een overzicht gemaakt van screeninglijsten en interventie mogelijkheden.

Scroll naar boven