. . . Alcohol en werk | Informatie voor organisaties Gesprek en interventie in de werkomgeving

Gesprek en interventie in de werkomgeving

Gesprek en interventie in de werkomgeving

ADM beleid

Het hebben van een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) kan bijdragen aan het voorkomen van gebruik op de werkvloer. In een ADM-beleid staan de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. Daarnaast wordt helder beschreven wat de regels over middelengebruik zijn bij een bedrijf, wat de werkgever doet om problemen te voorkomen en wat er aan begeleiding mogelijk is binnen het bedrijf. Ook kunnen er disciplinaire maatregelen in staan bij een overtreding van de vastgestelde regels.

Uit een online vragenlijst onder 109 respondenten blijkt dat meer dan de helft geen ADM-beleid heeft in de organisatie waar ze werkzaam zijn. Het opstellen van een ADM-beleid is een belangrijke stap om problematisch alcoholgebruik door medewerkers vroegtijdig te herkennen.

Rolverdeling

Leidinggevenden zijn vaak het beste in staat om problematiek te signaleren. Zij zien en spreken medewerkers op de werkvloer meestal regelmatig. Samen met HR-/vitaliteitsmanagers en vertrouwenspersonen kunnen zij getraind worden in vroegsignalering en gespreksvoering en waar nodig doorverwijzen naar de bedrijfsarts.

Als de medewerker bij de bedrijfsarts terecht komt, dan kan die met de medewerker praten over het vermoeden van problematisch alcoholgebruik. De bedrijfsarts kan bijvoorbeeld een screening en kortdurende interventie inzetten door een AUDIT (C) af te nemen en met behulp van motiverende gespreksvoering. Bij serieuze problematiek kan de bedrijfsarts een behandelplan opstellen of verwijzen naar specialistische zorg. Vanwege het medisch beroepsgeheim geeft de bedrijfsarts deze informatie niet zonder medewerking van de medewerker aan de leidinggevende. Meer hierover vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

AVG

Alcoholproblematiek op de werkvloer is een lastig en ingewikkeld onderwerp voor alle betrokkenen. De AVG beperkt hierin de mogelijkheden die de werkgever heeft om te testen en gegevens te verwerken. Welke regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens staat beschreven in de AVG. Werknemers mogen niet zomaar getest worden op alcoholgebruik en het verwerken van gezondheidsinformatie (waar alcoholproblematiek onder kan vallen) is alleen bij hoge uitzondering mogelijk.

Producten en informatie voor organisaties

Gesprekskaart Alcohol

Leefstijl speelt een cruciale rol in hoe we ons voelen, zowel…

Overzicht organisaties ADM-vraagstukken

Als werkgever draagt je zorg voor de gezondheid, veiligheid en het…

Training ADM-beleid voor vroegsignalering alcoholproblematiek op de werkvloer

Medewerkers die (veel) teveel alcohol, drugs en/of medicijnen gebruiken, lopen risico’s.…

Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox)

Gezonde werknemers en veilig werken. Een ADM-beleid draagt hieraan bij. Wij…

Werkwijzer Vroegsignalering alcoholproblematiek op het werk voor medewerkers, werkgevers en bedrijfsartsen

Deze werkwijzer is een praktisch hulpmiddel voor werkgevers, bedrijfsartsen en medewerkers…

Er zijn zijn geen beoordeelde interventies die specifiek ontwikkeld zijn voor werknemers. Wel zijn er verschillende beoordeelde interventies voor volwassenen.

  • ABS-artsen toolkit (KNMG): Problematisch middelengebruik en verslaving* komen overal voor. Ook onder artsen en andere zorgprofessionals. De ABS-artsen toolkit ondersteunt artsen en organisaties in de zorg bij het creëren van een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar worden gemaakt.
  • Expertisecentrum Alcohol | Alcohol en werk | trimbos.nl
  • Toolkit voor alcoholgerelateerde interventies op het werk (European Workplace and Alcohol): Deze toolkit is een leidraad voor de ontwikkeling en implementering van interventies ter preventie van alcohol op het werk. Het is gebaseerd op bewijsmateriaal en goede praktijklessen die geput werden uit het door DG SANCO opgezette European Workplace and Alcohol”-project. De toolkit is specifiek gericht op hoe werkgevers en zij die met werkomgevingen te maken hebben.

Voor meer informatie over alcohol en werk kunt u contact opnemen met Maddy Blokland.

Scroll naar boven