. . . Taskforce Alcoholvrije Start

Taskforce Alcoholvrije Start

Oproep voor professionals in de geboortezorg

Taskforce alcoholvrije Start is een multidisciplinaire groep die de geboortezorg vertegenwoordigt met een volledig pakket aan preventiemiddelen rondom alcoholgebruik & zwangerschap. Voor de Taskforce zijn wij op zoek naar professionals in de geboortezorg die als lid van de Taskforce willen bijdragen aan deze preventie.

Op initiatief van de KNOV is in overleg met de huidige leden van de werkgroep Zwangerschap (getrokken door KNOV sinds 2019) en de organisatie van het SVA besloten dat de Werkgroep Zwangerschap van het SVA wordt omgezet naar de Taskforce Alcoholvrije Start. Uit inventarisatie onder diverse professionals uit de geboortezorg is namelijk de wens gekomen om een volledig pakket met hulpmiddelen te hebben rondom alcohol. De Taskforce Rookvrije Start werd hierbij als voorbeeld genoemd. In de laatste vergadering van de werkgroep is besloten dat de werkgroep zich gaat richten op de opzet van een Taskforce Alcoholvrije Start om zo tegemoet te komen aan de vraag van de professional. Dit naar het voorbeeld van de Taskforce Rookvrije Start, waarbij alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – de handen ineen slaan voor het rookvrij opgroeien van kinderen. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek. Meer informatie over de Taskforce Rookvrije Start vindt u op de website.

Daarnaast is besloten dat het Trimbos-instituut de organisatie hiervan overneemt van de KNOV. Enerzijds omdat het Trimbos niet gelieerd is aan één van de beroepsverenigingen en de afgevaardigde van de KNOV zich dan alleen kan richten op de vertegenwoordiging van de eigen beroepsgroep. Anderzijds omdat het Trimbos al jaren betrokken is bij de Taskforce Rookvrije Start en deze ervaring kan meenemen.

Met de oprichting van de Taskforce Alcoholvrije Start, willen wij aansluiten bij deze aanpak en het succes van de Taskforce Rookvrije Start. De Taskforce Alcoholvrije Start zal ook een multidisciplinaire groep zijn, bestaande uit leden die de verschillende beroepsverenigingen uit de geboortezorg vertegenwoordigen. De Taskforce zal zich richten op de preventie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap op landelijk niveau. Momenteel wordt de focus van de Taskforce bepaald.

Hierbij kan gedacht worden aan beleidsontwikkeling, het stimuleren van de ketensamenwerking, het ontwikkelen van een zorgpad of productontwikkeling om zorgprofessionals in de spreekkamer te ondersteunen.

Meld u aan als Taskforce lid

De samenstelling van de Taskforce wordt momenteel bekeken. In dit kader zijn wij op zoek naar nieuwe leden om een multidisciplinaire groep samen te kunnen stellen die de geboortezorg goed vertegenwoordigt. Vandaar deze oproep. Een groot deel van de beroepsverenigingen die we benaderen zijn ook al vertegenwoordigd in de Taskforce Rookvrije Start. Wij hopen dat uw beroepsvereniging (ook) vertegenwoordigd wil worden in de Taskforce Alcoholvrije Start.

Wat wordt verwacht van de Taskforce leden?

  • Leden kunnen hun beroepsvereniging vertegenwoordigen en worden hierdoor gesteund.
  • De aanwezigheid bij zes online bijeenkomsten per jaar (om de twee maanden), van ongeveer twee uur.
  • Het lezen van stukken en geven van input vanuit het perspectief van de eigen beroepsgroep/beroepsvereniging.

Door deelname wordt uw beroepsvereniging dus vertegenwoordigd in de multidisciplinaire Taskforce Alcoholvrije Start. Uw vertegenwoordiger kan samen met de andere leden uit de geboortezorgketen de multidisciplinaire samenwerking gaan bevorderen en de kennis van alle betrokken partijen gaan vergroten. Via de vertegenwoordiger heeft uw beroepsgroep invloed op de aanpak en de resultaten, waardoor het naar verwachting beter zal aansluiten bij de eigen beroepspraktijk.

Voor deelname aan de Taskforce is er vacatiegeld beschikbaar: €100 per bijeenkomst, dit kan per bijeenkomst gedeclareerd worden.

Aarzel voor meer informatie en/of bij interesse niet om ons een mail sturen op [email protected]. Wij zullen snel contact met u opnemen.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet, namens het team Alcoholvrije Start,

Daniëlle Meije (projectleider Trimbos-instituut)

Scroll naar boven