. . . Verslag focusgroepen werkgroep werknemers/werkgevers – najaar 2020

Verslag focusgroepen werkgroep werknemers/werkgevers – najaar 2020

Verslag focusgroepen werkgroep werknemers/werkgevers

Najaar 2020

In het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek is de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) als partner verantwoordelijk voor het project gericht op de vroegsignalering problematisch alcoholgebruik op de werkvloer.

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar hoe de vroegsignalering op de werkvloer beter kan. Daarvoor zijn vier online focusgroepen gehouden met verschillende functionarissen van bedrijven en organisaties. Deelnemers aan de focusgroepen bespraken hoe medewerkers het best ondersteund kunnen worden en wie daarin binnen organisaties een rol in heeft.
In de focusgroepen waren de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd:

  • Bedrijfsartsen
  • Leidinggevenden
  • HRM/vitaliteitsmanagers
  • Medewerkers

In dit document vindt u een samenvatting van de bevindingen in de focusgroepen.

Scroll naar boven