. . . Digitale preventie en zorg voor mensen met alcoholproblematiek – Inventarisatierapport

Digitale preventie en zorg voor mensen met alcoholproblematiek – Inventarisatierapport

Digitale preventie en zorg voor mensen met alcoholproblematiek – Inventarisatierapport

De opdracht in het project ‘Versterken van de keten van preventie, vroegsignalering- en zorg’ is om een inventarisatie te maken van het huidige eHealth aanbod in Nederland rondom problematisch alcoholgebruik en vervolgens een keuze in de beschikbare interventies te maken op basis van toetsingscriteria, waaronder wetenschappelijke evidentie, onderbouwing, gebruikersaantallen, toepasbaarheid en inpasbaarheid in de keten ten behoeve van volwassen drinkers, naastbetrokkenen en professionals.

Dit inventarisatierapport gaat eerst in op de huidige stand van zaken in onderzoek en wetenschap met betrekking tot online behandelmogelijkheden, gevolgd door een praktijkinventarisatie van het Nederlandse eHealth landschap en toetsing van dit aanbod en tot slot aanbevelingen voor de meest kansrijke interventies voor een effectief en breed gedragen aanbod.

Scroll naar boven