. . . Alcoholproblematiek bij ouderen (55-plussers) Gesprek en interventie bij ouderen

Gesprek en interventie bij ouderen

Op hulp zoeken voor alcoholproblemen heerst nog steeds een stigma waardoor de drempel om hulp te zoeken ook voor 55-plussers groot kan zijn. Een open en niet-veroordelend gesprek over het alcoholgebruik kan helpen om het inzicht in de problematiek te vergroten en de drempel om hulp te zoeken te verlagen. Dit gesprek kan aangegaan worden door naasten en vrijwilligers. Ook zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn, die alcoholproblematiek signaleren kunnen hierover het gesprek aangaan en de problematiek verder onderzoeken als daar aanleiding toe is. In de werksituatie ligt het bespreekbaar maken van alcoholproblematiek extra gevoelig. De werknemer is vaak zeer terughoudend in het delen van deze privé-gevoelige informatie, omdat deze gevolgen kan hebben voor de arbeidsrelatie. Voor het bespreekbaar maken van alcoholproblematiek in de werksituatie verwijzen we naar de informatie over alcohol en werknemers op deze website.

Motiverend advies en kortdurende interventie

Een motiverend advies en kortdurende interventies kunnen door zorgprofessionals in alle geledingen van de zorg voor ouderen worden ingezet. Onderzoek laat zien dat deze interventies net zo goed werken voor ouderen als voor volwassenen1. Als instrument is hiervoor Moti-55 beschikbaar. Deze wordt nu nog door preventiewerkers van de instellingen voor verslavingszorg wordt gebruikt, maar zal op korte termijn (maart-april 2021) middels een E-learning ook voor zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn, en mogelijk ook voor vrijwilligers beschikbaar worden.

In veel gevallen kunnen ouderen ook gestimuleerd worden om deel te nemen aan E-health zelfhulpprogramma’s zoals Minder drinken of de Maxx-app. Voor een deel van de ouderen is deze optie minder geschikt omdat ze over onvoldoende ‘digitale’ vaardigheden beschikken.

De deelname aan acties zoals IkPas kan op een laagdrempelige manier de bewustwording van de alcoholproblematiek vergroten en de eerste stap zijn op weg naar een meer verantwoord alcoholgebruik. IkPas was tot voor kort alleen maar beschikbaar ten tijde van de campagnes Dry January en 40 dagen geen druppel (vastenperiode), maar kan nu ook individueel en in teams gedaan worden op elk gewenst moment in het jaar. Actieve screening van alcoholproblematiek in de eerste- en tweedelijnszorg gericht op de groep 55 – 67 jaar, zou kunnen bijdragen aan de preventie van ernstige alcoholproblematiek op oudere leeftijd.

Producten en meer informatie

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in ziekenhuizen

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in ziekenhuizen  Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken…

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in de ggz

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in de GGZ Alcoholgebruik hangt samen…

Interactieve flowchart: alcoholinterventies bij volwassen drinkers (en hun naasten) – wat past wanneer?

Deze interactieve handreiking biedt overzicht welke alcoholinterventies kunnen worden ingezet bij…

Bekijk de interventies speciaal gericht op ouderen.

Heeft u vragen over ouderen en alcoholproblematiek, neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven