. . . Alcoholproblematiek bij ouderen (55-plussers) Alcoholproblematiek herkennen bij ouderen

Alcoholproblematiek herkennen bij ouderen

Eerste- en tweedelijnszorg

In de eerste- en tweedelijnszorg zijn overmatige drinkers ‘op leeftijd’ te herkennen aan medische klachten die met het alcoholgebruik te maken kunnen hebben zoals:

Bron: NHG-Zorgmodule Leefstijl Alcohol (volledige tekst) | NHG

Werksituatie

In de werksituatie kunnen alcoholproblemen van oudere werknemers ook gesignaleerd worden. Het veelvuldig bezoeken van borrels, ongeremde alcoholconsumptie, veelvuldig verzuim, een alcoholgeur op het werk of het verwaarlozen van het werk kunnen duiden op alcoholproblematiek. Deze problematiek kan gesignaleerd worden door collega’s, leidinggevenden, de HR-afdeling, de bedrijfsarts of de ARBO-dienst.

Sociale omgeving

Overmatig alcoholgebruik en alcoholproblemen worden vaak het eerst gesignaleerd door de sociale omgeving van de drinker en dan vooral door naasten en vrijwilligers die in aanraking komen met ouderen. De directe sociale omgeving heeft vaak al lang door dat er sprake is van alcoholproblematiek en kan te maken hebben met de negatieve gevolgen van het gebruik. Vrijwilligers en naasten zoals buren of vrienden gaan vaak af op hun intuïtie of het ‘niet-pluis-gevoel’. Signalen die dit gevoel kunnen aanwakkeren zijn:

  • het ruiken van een alcoholgeur bij een bezoek
  • het signaleren van alcoholgebruik op vroege tijdstippen van de dag
  • rijden onder invloed
  • verwaarlozing van het uiterlijk
  • verwaarlozing van het huishouden
  • kwijtraken van de structuur op zijn of haar leven.

Producten en meer informatie

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in ziekenhuizen

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in ziekenhuizen  Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken…

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in de ggz

Zakkaart gezondheidsrisico’s en bespreken alcoholgebruik in de GGZ Alcoholgebruik hangt samen…

Interactieve flowchart: alcoholinterventies bij volwassen drinkers (en hun naasten) – wat past wanneer?

Deze interactieve handreiking biedt overzicht welke alcoholinterventies kunnen worden ingezet bij…

Bekijk de interventies speciaal gericht op ouderen.

Heeft u vragen over ouderen en alcoholproblematiek, neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven