. . . Zorgverleners luiden de noodklok over de gevolgen van alcoholgebruik

Zorgverleners luiden de noodklok over de gevolgen van alcoholgebruik

7 april 2023

Zorgverleners in Nederland luiden de noodklok over de gevolgen van alcoholgebruik. Tijdens het Alcoholcongres in Amersfoort uitten gisteren zo’n 400 zorgprofessionals waaronder Maag-Darm-Lever (MDL)-artsen, spoedeisende hulp artsen, verslavingsartsen, huisartsen, bedrijfsartsen en reclasseringszorg hun bezorgdheid over de bijdrage van alcohol aan hun werklast. Ze riepen staatssecretaris Van Ooijen op stevigere maatregelen te nemen om alcoholproblematiek terug te dringen.

“Het is dweilen met de kraan open”, aldus MDL-arts Bart Takkenberg. Hij ziet dat een groot deel van zijn patiënten te veel drinkt, terwijl er nauwelijks maatregelen worden genomen en riep daarom de overheid op om actie te ondernemen. “Zo veel mensen denken dat hun alcoholgebruik geen probleem is, tot ze bij mij belanden met bijvoorbeeld leverfalen of leverkanker.” Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) benadrukte het belang van bewustzijn over de relatie tussen alcohol en kanker. “Recent bleek uit de kennismonitor alcohol van het Trimbos-instituut dat maar 37% van de Nederlanders weet over de relatie tussen alcohol en kanker. Dat bewustzijn moet echt veranderen. Daar moeten we het veel vaker over hebben, want dit speelt ook een rol bij het in standhouden van de norm dat drinken vooral gezellig is”

Schade door alcohol

Van de volwassen Nederlanders drinkt 56% meer alcohol dan het advies van de Gezondheidsraad; drink niet of in elk geval niet meer dan 1 standaardglas per dag. Alcoholschade kost Nederland 4-6 miljard euro per jaar. Zorgverleners benadrukten hoezeer alcohol bijdraagt aan huiselijk en sociaal geweld en een enorme belasting is voor de zorg. Dat varieert van verkeersongevallen, tot hart- en vaatziekten en levercirrose. Alcohol verhoogt het risico op zeven verschillende soorten kanker, waaronder borstkanker. De helft van de mensen die in behandeling zijn bij de verslavingszorg heeft problemen met alcohol.

Bewustwording vergroten

De zorgverleners riepen de staatssecretaris op om niet alleen te zorgen voor meer bewustwording over de schade van alcohol, maar ook te zorgen voor gezondheidsinformatie en waarschuwingen op de etiketten van alcoholhoudende drank, te zorgen dat alcoholreclame wordt beperkt en om alcohol los te koppelen van sport. “Sport moet zorgen voor een gezonde manier van ontspannen, maar we zien vaak het tegenovergesteld, dat er juist bij sport veel alcohol wordt gedronken” stelde een van de aanwezigen.  Daarom riepen de aanwezigen NOC*NSF op om te zorgen voor een gezonde sportomgeving.

Van Ooijen riep op zijn beurt de aanwezigen op zich vaker te roeren: “Om het maatschappelijk bewustzijn en debat over alcohol een stap verder te brengen is het ontzettend belangrijk dat professionals die in hun dagelijkse praktijk met de gezondheidseffecten van alcohol te maken hebben zich actief blijven uitspreken. Huisartsen, medisch specialisten, verslavingsexperts, GGD professionals hebben de feiten, de kennis, de ervaring en de praktijkvoorbeelden die daarbij enorm kunnen helpen. Uiteraard ligt hier voor de overheid ook een belangrijke rol, maar we hebben elkaar nodig om een stap verder te komen.”


Scroll naar boven