. . . SVA lanceert monitor voor vroegsignalering alcoholproblematiek

SVA lanceert monitor voor vroegsignalering alcoholproblematiek

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) heeft onderzoeksbureaus Nivel en het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) ingeschakeld om een monitor te ontwikkelen die de implementatie van (vroeg)signalering meet. Er bestond geen helder beeld van de mate waarin zorgprofessionals problematisch alcoholgebruik signaleren en bespreken. Recent is de eerste meting uitgevoerd onder zorgverleners in de eerste- en tweedelijnszorg. Het onderzoek, dat het SVA helpt bij het maken van onderbouwde keuzes voor implementatie, heeft waardevolle informatie opgeleverd.

De monitor toont aan dat zorgprofessionals interesse hebben in de SVA-producten, mits deze eenvoudig en praktisch toepasbaar zijn. Een belangrijke les is dat er een grotere focus moet komen op de implementatie van de ontwikkelde producten. Ondanks uitdagingen zoals response bias, biedt de monitor een solide basis voor vervolgmetingen, waardoor trends in de tijd kunnen worden vastgesteld. Aanpassingen in de wervingsmethoden, met name via landelijke beroepsverenigingen, worden overwogen voor toekomstige metingen.

Scroll naar boven