. . . OPROEP: deelnemers gezocht voor focusgroep vroegsignalering alcoholproblematiek

OPROEP: deelnemers gezocht voor focusgroep vroegsignalering alcoholproblematiek

Ben je een zorgprofessional en heb je te maken met het signaleren, bespreekbaar maken én doorverwijzen van alcoholgebruik bij patiënten? Of wil je hiermee aan de slag, maar weet je (nog) niet hoe? En wil je delen wat je in jouw werk helpt of wat je mist aan producten/ondersteuning? Meld je dan aan voor onze focusgroep.

Als samenwerkingsverband willen we een constructieve bijdrage leveren aan de ‘vroegsignalering alcoholproblematiek’.
Deze focusgroep is voornamelijk voortgekomen uit de wens om de SVA-site en middelen beter aan te laten sluiten bij de wensen van de doelgroep. De tools die we hebben beter en sneller vindbaar maken voor professionals in de praktijk.

Hoe kunnen wij jou optimaal ondersteunen en met welke middelen? En hoe wil je hierover geïnformeerd worden?

Doe je mee?
Om de ervaringen van zorgprofessionals te onderzoeken, maken we gebruik van focusgroep-interviews. We zijn op zoek naar 7 zorgprofessionals, met een vertegenwoordiging vanuit iedere doelgroep (Eerstelijns, Tweedelijns, Jeugd, Ouderen, Werk, Zwangerschap, overig). Op deze manier hebben we een zo gevarieerd mogelijk beeld. De focusgroep zal bestaan uit twee onderdelen:
1. 10 minuten 1 op 1 met elke deelnemer waarbij wij je een aantal vragen stellen.
2. Daarna komen we met de hele groep bij elkaar en leggen we vragen en stellingen aan de groep voor.

Praktische informatie
Datum:                dinsdag 7 november
Tijd:                     15.30 tot 17.00 uur
Plaats:                 Online deelname
Vergoeding:        VVV cadeaubon ter waarde van €30,-

Wil jij je inzichten delen in deze focusgroep?
Meld je dan voor vrijdag 3 november aan door een mail te sturen naar Margreet Nap via [email protected]
Zo kun jij een bijdrage leveren aan bewustwording rondom alcoholproblematiek, vroegsignalering en doorverwijzing waar nodig.

Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA)
Het SVA staat voor een samenleving waar problematisch alcoholgebruik zo veel mogelijk wordt voorkomen – en als er toch sprake van is, tijdig wordt (h)erkend en behandeld.

Scroll naar boven