. . . Jeugd en alcohol | binge drinken | SVA Alcoholproblematiek herkennen bij jongeren

Alcoholproblematiek herkennen bij jongeren

Overmatig alcoholgebruik is te herkennen aan bepaalde gedragssignalen. Signalen die kunnen wijzen op overmatig alcoholgebruik zijn:

  • Regelmatige (verkeers)ongevallen met fiets of auto en regelmatig doktersbezoek.
  • Dalende schoolresultaten, cognitieve problemen en/of concentratiestoornissen.
  • Vaak te laat komen (op maandagochtend).
  • Spijbelen (op maandagochtend), schooluitval.
  • Het hebben van een kater in het weekend of op maandagochtend.
  • Veel over alcoholgebruik praten.
  • Vrienden die ook veel drinken.

Binnen de groep jongeren zijn een aantal groepen extra kwetsbaar. Lees hier meer over op het Expertisecentrum Alcohol.

Bij een vermoeden van overmatig alcoholgebruik kan dit verder onderzocht worden door een screener te gebruiken. AUDIT en AUDIT-C worden hiervoor veel ingezet.

Signalen van overmatig alcoholgebruik kunnen worden opgepikt door de sociale omgeving van jongeren (vooral ouders en andere familieleden) en door professionals die contact hebben met jongeren en jong volwassenen, zoals mentoren, docenten, jeugdverpleegkundigen, zorgcoördinatoren van scholen, decanen, jongeren- en straathoekwerkers, sportbegeleiders en preventiewerkers.

Producten en meer informatie

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.

Werkkaart Risicovol alcoholgebruik studenten hbo/wo EN

Deze werkkaarten helpen je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij…

7 redenen om in gesprek te gaan over alcoholgebruik

Veel problemen en zorgen die komen door alcoholgebruik zijn te voorkomen.…

OPROEP: deelnemers gezocht voor focusgroep vroegsignalering alcoholproblematiek

Ben je een zorgprofessional en heb je te maken met het…

Handreiking ‘Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij Studenten 2022’

Deze handreiking helpt je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij…

Werkkaart Risicovol alcoholgebruik studenten hbo/wo NL

Deze werkkaarten helpen je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij…

Bekijk de interventies speciaal voor de jeugd.

Heeft u vragen over het signaleren van problematisch alcoholgebruik in de eerste lijn? Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven