. . . Jeugd en alcohol | binge drinken | SVA

Jeugd en alcohol | binge drinken | SVA

Alcoholgebruik kan voor iedereen schadelijk zijn maar het is extra schadelijk voor jongeren. Hoe jonger iemand begint met drinken, des te groter is de kans op de ontwikkeling van alcoholproblemen op latere leeftijd. Daarnaast heeft alcohol een schadelijk effect op groeiprocessen en met name op de ontwikkeling van de hersenen. De ontwikkeling van de hersenen loopt door tot tenminste het 25e levensjaar. Ook lopen jongeren meer risico op alcoholvergiftigingen, betrokken te worden bij agressie en (seksueel) geweld en is er een verhoogd risico op onveilig seksueel gedrag en op (verkeers)ongevallen.

Alcoholgebruik bij minderjarigen altijd problematisch

We onderscheiden verschillende vormen van alcoholproblemen bij jongeren. Ten eerste beschouwen we iedere vorm van alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar als problematisch. Een tweede vorm van problematisch alcoholgebruik bij jongeren is het zogenaamde binge drinken. Binge drinken is het in korte tijd drinken van een grote hoeveelheid alcohol wat neerkomt op minstens 4 (vrouwen) of 5 (mannen) consumpties alcohol per gelegenheid. Hierdoor neemt de kans op acute gevolgen, zoals vergiftiging, geweld en ongevallen toe. In Nederland hebben drinkende jongeren een sterke neiging tot binge drinken. Ook onderscheiden we risicovol of overmatig gebruik van alcohol door jongeren. Zoals gezegd is alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar in iedere vorm problematisch. Boven de 18 jaar wordt iemand gezien als overmatig drinker bij het drinken van meer dan 14 glazen (vrouw) en meer dan 21 glazen (man) per week.1Bron: Trimbos.nl | AF1599: Factsheet riskant alcoholgebruik in Nederland Overmatig drinken verhoogt de kans op verslaving, leerproblemen en gezondheidsklachten.

Het belang van vroegsignalering bij jongeren

Het alcoholpreventiebeleid in Nederland is gericht op het zo lang mogelijk uitstellen van het eerste alcoholgebruik. In ieder geval tot 18 jaar en bij voorkeur langer omdat de hersenen zich ontwikkelen tot ongeveer het 25e levensjaar. Alcoholgebruik van minderjarigen kan herkend worden door ouders, schoolbegeleiders, de jeugd gezondheidszorg (JGZ) en zorgprofessionals van bijvoorbeeld de spoedeisende hulp en de kinderafdelingen van ziekenhuizen. Om gezondheidsproblemen en het ontstaan van een alcoholverslaving op latere leeftijd te voorkomen is het belangrijk dat overmatig alcoholgebruik door jong volwassenen in een zo vroeg mogelijk stadium herkend wordt. Overmatig alcoholgebruik past niet in een gezonde leefstijl en kan bijvoorbeeld leiden tot studievertraging, studie-uitval of problemen op het werk. Het kan bovendien een negatief effect hebben op een gezonde sociaal- en emotionele ontwikkeling en een positieve loopbaanontwikkeling.

Producten en meer informatie

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.

Werkkaart Risicovol alcoholgebruik studenten hbo/wo EN

Deze werkkaarten helpen je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij…

Handreiking ‘Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij Studenten 2022’

Deze handreiking helpt je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij…

Werkkaart Risicovol alcoholgebruik studenten hbo/wo NL

Deze werkkaarten helpen je bij het herkennen van risicovol alcoholgebruik bij…

Alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen

Wat zijn de meest recente cijfers over alcoholgebruik onder jongeren en…

Handreiking en werkkaarten voor Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren

De handreiking biedt medewerkers op scholen en intermediairs op andere plaatsen…

Bekijk de interventies speciaal voor de jeugd.

Heeft u vragen over het signaleren van problematisch alcoholgebruik in de eerste lijn? Neem dan contact met ons op.


Scroll naar boven