. . . Herkennen van alcoholproblematiek Screeningsinstrumenten alcohol

Screeningsinstrumenten alcohol

Om inzicht te krijgen in alcoholproblematiek kan een professional gebruik maken van screeningsinstrumenten die kunnen helpen bij het inschatten van de alcoholproblematiek. De volgende instrumenten worden hierbij gebruikt.

  • De CAGE1“CAGE” is een acroniem van de eerste letters van de woorden Cut Down, Annoyed, Guilty en Eye-opener (duur: 1 minuut)
    De CAGE vragenlijst kan worden ingezet als het voor de relatie met een cliënt niet goed is om met een traditionele vragenlijst te komen. De CAGE vragen kunnen uit het hoofd worden geleerd en gesteld. De CAGE geeft alleen aan of er mogelijk sprake is van een stoornis in het gebruik van alcohol. Het geeft geen indicatie van de hoeveelheid die wordt gedronken.
  • De FIVE-SHOT (duur: 1 minuut)
    De five shot is een eenvoudige, gevalideerde vragenlijst die makkelijk uitgeprint kan worden. De test is bedoeld om zwaar alcoholgebruik in de beginfase bij volwassenen te ontdekken en combineert aspecten van de CAGE en AUDIT vragenlijsten. Naast de hoeveelheid gebruikte alcohol vraagt de five shot vragenlijst ook naar de functie van het gebruik.
  • De ‘gewone’ AUDIT2Alcohol Use Disorders Identification Test (duur: 5 tot 10 minuten)
  • De AUDIT-C3Alcohol Use Disorders Identification Test – Consumption (duur: 1 minuut)
    De AUDIT is een vragenlijst ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie en bestaat in volledige vorm (10 vragen) en een verkorte vorm de AUDIT-C (4 vragen). De vragenlijst is bedoeld om vroege tekenen van problematisch en zwaar drinken te signaleren. De afkapwaarden kunnen voor verschillende doelgroepen verschillen.
Vergroot lettertype
Scroll to Top