. . . Herkennen van alcoholproblematiek Hoe is problematisch alcoholgebruik te herkennen?

Hoe is problematisch alcoholgebruik te herkennen?

Aan de leeftijd waarop iemand drinkt | Ieder alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar beschouwen we als problematisch. Het op jonge leeftijd beginnen met het drinken van alcohol heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen en deze jongeren lopen op latere leeftijd meer kans op het ontwikkelen van verslavingsproblemen.

Drinken van alcohol terwijl men nuchter moet zijn | Denk hierbij aan het drinken van alcohol als iemand zwanger is of wil worden, als men aan het verkeer wil deelnemen of tijdens werk of studie.

Stevig alcoholgebruik | Zware en overmatige drinkers vormen een risicogroep voor de ontwikkeling van verslavings- en ernstige gezondheidsproblemen. Door middel van vroegsignalering wordt geprobeerd om de groep stevige drinkers op te sporen en deze aan te spreken. Er zijn speciale screeningsinstrumenten om deze groep op te sporen.

Signalen die duiden op alcoholproblemen | (Zorg)professionals, vrijwilligers en naasten kunnen signalen herkennen die duiden op beginnende (of zware) alcoholproblematiek. Dit kan een aanleiding zijn om een gesprek over alcohol aan te gaan.

Signalen van alcoholproblematiek

 • Drinken om van stemming te veranderen;
 • niet genoeg hebben aan 1 of 2 drankjes;
 • beloftes of pogingen te stoppen;
 • ontwenningsverschijnselen;
 • verzuim op het werk;
 • ruzie met gezinsleden over drank;
 • vermoeidheid;
 • maagdarmstoornissen en aandoeningen van slokdarm, maag, lever en alvleesklier;
 • gewichtsproblemen;
 • tremoren, hartkloppingen, overmatig transpireren;
 • letsels door ongevallen;
 • slapeloosheid, psychosociale klachten of gedragsproblematiek;
 • problemen op school of werk, contacten met de politie, gebruik van drugs;
 • huidafwijkingen (bijvoorbeeld een rood en opgezwollen gezicht);
 • seksuele problemen (impotentie, risicogedrag, ongewenste zwangerschap);
 • gezinsproblematiek (scheiding, ouders met alcoholproblemen).

Screening van alcoholproblematiek

Om inzicht te krijgen in alcoholproblematiek kan een professional gebruik maken van screeningsinstrumenten die kunnen helpen bij het inschatten van de alcoholproblematiek. Lees meer over de screeningsinstrumenten die hiervoor kunnen worden ingezet.

Zelftest

Iemand die van zichzelf vermoedt dat hij of zijn problematisch drinkt, kan ook een zelftest doen, zoals bijvoorbeeld de zelf-signaleringstest op de site van Jellinek of de test op alcoholinfo.nl.

Uitvragen van alcoholproblematiek

Een professional kan bij een vermoeden van alcoholproblematiek dit verder uitvragen. Het Nederlands huisartsengenootschap heeft hiervoor een uitvraagprotocol ontwikkeld.

Scroll naar boven