. . . Herkennen van alcoholproblematiek Gesprek en interventie bij alcoholproblematiek

Gesprek en interventie bij alcoholproblematiek

Veel mensen vinden het moeilijk om een gesprek over alcoholgebruik te beginnen. Ze ervaren handelingsverlegenheid. Dit geldt ook voor professionals. Deze schroom is echter helemaal niet nodig. Het is heel goed mogelijk om op een rustige en neutrale manier (zonder veroordeling van het gedrag) een gesprek aan te gaan over alcoholgebruik. Motiverende gesprekstechnieken helpen om dit gesprek aan te gaan.

Wat kan een professional doen?

Het geven van een motiverend advies

Hieronder verstaan we het geven van feedback en advies als risicovol alcoholgebruik is geconstateerd. Een dergelijk advies is kort (5 – 30 minuten) en heeft tot doel om de client te motiveren om zelfstandig zijn of haar gedrag te veranderen. Een hulpverlener communiceert de richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik en kan een folder meegeven, bijvoorbeeld de folder Wat iedereen over alcoholgebruik zou moeten weten. Hierin zijn tips om te minderen opgenomen en verwijzingen naar zelfhulpmogelijkheden via het internet.

Het uitvoeren van een kortdurende motiverende interventie

Dit is een interventie van één tot drie gesprekken waarbij technieken uit de cognitieve gedragstherapie worden toegepast. Samen met de cliënt worden doelen geformuleerd, moeilijke momenten en situaties in kaart gebracht en wordt de cliënt geleerd om hiermee om te gaan.

Doorverwijzing naar adequate hulpverlening

Als er sprake is van zwaardere alcoholproblematiek of complexe problematiek kan het beste doorverwezen worden naar een instelling voor verslavingszorg.

Attenderen op zelfhulpmogelijkheden

Naast een advies om te minderen kan de hulpverlener de cliënt attenderen op het aanbod aan zelfhulpmogelijkheden via het internet, een goed startpunt is allesoverdrinken en thuisarts.nl/alcohol. Sommige cliënten hebben baat bij sociale ondersteuning en zij kunnen in contact worden gebracht met zelfhulpgroepen zoals de Anonieme Alcoholisten (AA) en Buitenveldertgroepen.

Scroll naar boven