Publicaties

Blijf op de hoogte van de activiteiten van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Achtergronddocument: Risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik

Achtergronddocument: Risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek met alcoholgebruik

Om meer bewustwording te creëren over de schadelijke effecten van alcohol … Achtergronddocument: Risico’s van alcoholgebruik en samenhang van problematiek…

Lees meer
Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox)

Toolbox Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-toolbox)

Gezonde werknemers en veilig werken. Een ADM-beleid draagt hieraan bij. Wij zoeken bedrijven die een ADM-toolbox willen testen met advies…

Lees meer
Werkwijzer Vroegsignalering alcoholproblematiek op het werk voor medewerkers, werkgevers en bedrijfsartsen

Werkwijzer Vroegsignalering alcoholproblematiek op het werk voor medewerkers, werkgevers en bedrijfsartsen

Deze werkwijzer is een praktisch hulpmiddel voor werkgevers, bedrijfsartsen en medewerkers om te ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van problematisch…

Lees meer
Alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen

Alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen

Wat zijn de meest recente cijfers over alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen in Nederland en vergeleken met andere Europese landen?…

Lees meer
Lokaal samenwerken aan preventie van problemen met verslaving

Lokaal samenwerken aan preventie van problemen met verslaving

Wat kan de Instelling voor VerslavingsZorg (IVZ) voor uw gemeente betekenen? Ontdek wat de IVZ voor diverse sectoren kan betekenen…

Lees meer
Handreiking en werkkaarten voor Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren

Handreiking en werkkaarten voor Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren

De handreiking biedt medewerkers op scholen en intermediairs op andere plaatsen waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen handvatten bij de…

Lees meer
Handreiking Implementatie vroegsignalering alcoholproblematiek in ziekenhuizen

Handreiking Implementatie vroegsignalering alcoholproblematiek in ziekenhuizen

Deze handreiking beschrijft de vier stappen om (vroeg)signalering van alcoholproblematiek te implementeren in het ziekenhuis.Deze handreiking beschrijft de vier stappen…

Lees meer
Infographic Alcohol, drugs, medicijnen en werk 2018

Infographic Alcohol, drugs, medicijnen en werk 2018

In deze infographic staan de meest recente cijfers over alcohol-, drugs- en medicijngebruik onder Nederlandse werkenden van 18 tot en…

Lees meer
Format Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Format Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Dit format kan gebruikt worden om in gesprek te gaan over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in relatie…

Lees meer
Scroll naar top