. . . Over het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) Project Evidence-based aanbod voor naasten

Project Evidence-based aanbod voor naasten

Er zijn in Nederland 1.29 miljoen zware drinkers (9%) en ongeveer een miljoen overmatige drinkers (8,2%) waarvan ruim 78.400 mensen afhankelijk zijn van alcohol. En zo’n 2 miljoen Nederlanders geven om iemand met een alcoholprobleem. Geschat wordt namelijk dat bij iedere persoon met verslavingsproblemen vijf mensen in zijn/haar omgeving daar negatieve consequenties van ondervinden (Daley, 1991). Nog belangrijker: kinderen van ouders met verslavingsproblemen hebben een grote kans om zelf ook een verslaving te ontwikkelen (Anthonio, 2016).

Naasten zijn een belangrijke schakel in het signaleren van problematisch drinken. Zij zijn vaak de eersten die het merken. En ze kunnen iemand motiveren om te minderen, het liefst zo vroeg mogelijk. Familieleden en andere naasten van mensen met een verslaving worden regelmatig betrokken bij de behandeling. Dit leidt vaak tot betere behandelresultaten. En iemands herstel verloopt beter als het met zijn of haar omgeving ook goed gaat.

In de behandeling is er al veel aandacht voor partners, ouders, kinderen en vrienden. Bij de preventie van alcoholproblemen nog niet.

Empowerment van naasten

Dat wil het project Naasten veranderen. De ambitie is om een evidence-based preventie-aanbod voor naasten te ontwikkelen. De kern van dit aanbod is empowerment: iemand ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen. Dit aanbod is landelijk beschikbaar via www.allesoverdrinken.nl.

In het inventarisatierapport lees je de werkzame elementen en de effectiviteit van bestaande interventies.

We bereiken onze ambitie – een landelijk, evidence-based-aanbod voor naasten – door alle instellingen voor verslavingszorg te trainen in methodieken die bewezen effectief zijn. Qua groepsinterventies gaat het om de CRAFT, de 5-stappen-methode en ‘Help, mijn kind kan niet zonder’. De eerste twee interventies richten zich op het sterker maken van de naaste en het aanleren van effectieve copingsstrategieën.

Ook onderscheiden we verschillende individuele interventies.

Interventies voor naasten van mensen met verslavingsproblemen

Project Naasten (Verslavingskunde Nederland) heeft vijf interventies geschikt bevonden voor landelijke implementatie, te weten:

  • 5-Step
  • CRAFT (Community reinforcement and family training)
  • Moti-55
  • Preventief adviesgesprek naasten
  • Samen nuchter
  • Help, mijn kind kan niet zonder?

Lees verder over interventies voor naasten of ga naar allesoverdrinken.nl.

Video: dit is CRAFT

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven