. . . Online presentatie ‘Handreiking vroegsignalisering alcoholproblematiek bij jongeren’

Vanuit het Preventieakkoord werken GGD GHOR Nederland, Trimbos-instituut en Verslavingskunde Nederland samen aan het voorkomen van problematisch alcoholgebruik bij jongeren. Op dinsdag 18 mei a.s. van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt de geactualiseerde handreiking ‘Signalering, screening en kortdurende interventie van risicovol alcoholgebruik bij jongeren‘ gepresenteerd en toegelicht aan professionals die met jongeren werken, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, preventiewerkers en anderen.

Graag nodigen de leden van de werkgroep ‘Vroegsignalering alcoholgebruik bij jongeren’ jullie uit voor deze webinar. Tijdens de webinar wordt ingegaan op de urgentie van vroegsignalering, de inhoud en het praktisch gebruik van de handreiking in het dagelijks werk. Ook komen praktische tips en adviezen bij het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van vermoedelijk (problematisch) alcoholgebruik ter sprake en is er ruimte om vragen te stellen.

Wanneer: dinsdag 18 mei 13:00 – 14:00
Locatie: online

Bekijk de handreiking

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaande knop. Je ontvangt kort voor het webinar een MS teams deelnamelink.

Vergroot lettertype
Scroll to Top